Klik for at søge i databasen

Hans Frederiksen

Født:

24-04-1796
Sted: Stoustrup, Ullerup Sogn, Elbo Herred, Vejle Amt

Karen Jensdatter

Født:

Marts 1811
Sted: Erritsø

Christen Lorentzen

Født:

06-10-1809
Sted: Bjerregård, Skærbæk Mark

Kjersten Marie Hansdatter

Født:

12-09-1819

Jens Hansen Holt

Født:

27-08-1843
Sted: Oddersted i Taulov Sogn

Døbt: 30-08-1843 i hjemmet, fremstillet i kirken den 8/10
i Taulov Kirke
Oplysninger: Gaardejer paa Bjerregaard i Taulov, Indremissionær fra november 1881. Dannebrogsmand 29/1 1926. I Kirkebogen i Taulov er Holt stavet Holdt.
Død: 17-06-1926, Præstegaarden i Ørum Sogn, Sønderlyng Herred, Viborg Amt, 22-06-1926, Taulov Kirke. Stenen staar der endnu i 2009
1 ægtefælle/partner: Bodil Christensen
11 børn
Læs mere om Jens Hansen Holt her

Bodil Christensen

Født:

01-05-1845
Sted: Taulov

Død: 30-03-1928, , , Taulov Kirke. Stenen stÃ¥r der endnu i 2009
1 ægtefælle/partner: Jens Hansen Holt
11 børn

Christen Jensen Holt

Født:

28-03-1866
Sted: Tavlov Sogn

Døbt:
i Tavlov
Oplysninger: Kateket, senere sognepræst ved Nazarethkirken
Død: 09-07-1933, Krogsgade, København Ø, 14-07-1933, Fra Nazaret Kirke, på Garnisions Kirkegård
1 ægtefælle/partner: Sophie Christine Lind
11 børn
Læs mere om Christen Jensen Holt her
Vis anerne i : slægtsled - Kode:

Harald Christian Holt

Født:

20-04-1892
Sted: Skt Johannes Sogn, Kbh. Ø

Døbt: 28-04-1892
i Sct. Johannes
Oplysninger: Præst, Redaktør, Korpssekretær
Død: 12-07-1948, Lyngvej 3, Solrød Strand, 17-07-1948, Vor Frelseres Kirkegård, Amager
1 ægtefælle/partner: Eli Johanne Kathrine Olesen
4 børn
Læs mere om Harald Christian Holt her
Vis anerne i : slægtsled - Kode:

Bodil Else Holt

Født:

09-11-1893
Sted: Skt. Johannes Sogn

Oplysninger: Stud. Med.
Død: 09-04-1916, Nazareths sogn, 16-04-1916, Fra Nazareth Kirke
Vis anerne i : slægtsled - Kode:

Axel Frederik Holt

Født:

12-08-1895
Sted: Skt. Johannes Sogn

Oplysninger: Sognepræst ved Sømandskirken, Hamborg, Sekretær i Det Danske Missionsselskab
Død: 19-10-1939, København, ,
Vis anerne i : slægtsled - Kode:

Jens Aage Holt

Født:

12-08-1895
Sted: Skt. Johannes Sogn

Død: 25-07-1900, Krogsgade, Østerbro, ,
Vis anerne i : slægtsled - Kode:

Johannes Martin Holt

Født:

14-12-1896
Sted: Skt. Johannes Sogn

Oplysninger: Cand. Jur. Landsretssagfører. Godsforvalter på Bregentved og Turebylund
Død: 08-09-1962, Turebylund, ,
Vis anerne i : slægtsled - Kode:

Gunild Holt

Født:

14-04-1899
Sted: Skt. Johannes Sogn

Oplysninger: Gift med provst Johan Exner, Hald, barnebarn af guldaldermaleren Julius Exner
Død: 30-12-1970, Mariager, ,
Vis anerne i : slægtsled - Kode:

Paul Erik Holt

Født:

04-05-1900
Sted: Skt. Johannes Sogn

Oplysninger: Cand. Mag. Lektor i København, aktiv i Dansk Samling, i KZ-lejr. Medlem af Folketinget 1945-47, Forstander for Århus Seminarium fra ca. 1949. Udgav lærebøger i historie, årstalsliste, Indremissions historie 1861-1961 m.m.
Død: 16-11-1980, Ã…rhus, ,
Vis anerne i : slægtsled - Kode:

Inger Johanne Holt

Født:

10-05-1901
Sted: Skt. Johannes Sogn

Oplysninger: Cand. mag. i litteratur. Brevveksling med Henrik Pontoppidan.
Død: 1972 eller 1973, Göteborg, ,
Læs mere om Inger Johanne Holt her
Vis anerne i : slægtsled - Kode:

Kirsten Holt (kaldet Faster Kis)

Født:

05-11-1902
Sted: Skt. Johannes Sogn

Oplysninger: Cand. Mag. Kommmune- og faglærerinde, Overlærer ved Kbh. kommuneskoler.
Død: 24-11-1983, København, ,
Vis anerne i : slægtsled - Kode:

Jens Adolf Holt

Født:

02-12-1904
Sted: Skt. Johannes Sogn

Oplysninger: Professor, dr. phil., Ã…rhus
Død: 18-09-1973, Ã…rhus, ,
Vis anerne i : slægtsled - Kode:

Rigmor Holt

Født:

28-08-1906
Sted: Nazareth Sogn

Oplysninger: Cand. Mag. Kaldet faster Ris. Var gymnasielærer i Svendborg. Flyttede som pensionist til København.
Død: 18-02-1987, København, ,
Vis anerne i : slægtsled - Kode:
Christen Jensen Holt

Christen Jensen Holt, 1866-1933, side 2

C8 Christen Jensen Holt

født den 28/3 1866 i Tavlov Sogn.

døbt den i Tavlov

Beskæftigelse Sognepræst i Nazareth Sogn, Østerbro, København

død den 9/7 1933 i København, begravet den på .

Fader: Jens Hansen Holt Moder Bodil Christensen

Født 3/9 1844 Død 1926 Født 1/5 1845 Død 30/3 1928


ÆGTESKAB

Gift den 4/6 1891 i Sdr. Bjært med Sophie Christine Lind, født 17/2 1867, død 16/10 1941


BØRN

Harald Christian Holt, 20/4 1892.

Bodil Else Holt, 9/11 1894.

Axel Frederik Holt, 12/8 1895.

Jens Aage Holt, 12/8 1895.

Johannes Martin Holt, 14/12 1896.

Gunild Holt, 14/4 1899.

Paul Erik Holt, 4/5 1900.

Inger Johanne Holt, 10/5 1901.

Kirsten Holt, 5/11 1902.

Jens Adolf Holt, 2/12 1904.

Rigmor Holt, 28/8 1906.Levnedbeskrivelse: (Fra Niels Holts Slægtsbog 1947)


Ridder af Dannebro. Barndom paa Fødegaarden. Landsbyskole, senere Fredericia Latinskole, hvorfra Student i 1884. Teologisk kandidat fra Københavns Universitet (Regenrianer) 1889 med laud (5 i alt). Ordineret Kateket (Manuduktør og Lærer) ved Skt. Johannes Kirke, København 1891-1900. Fik i denne Tid særligt Distrikt ved Nazareth Kirken i Ryesgade, den første Kirkefondskirke i København, indviet 1892. 1900-1933: Sognepræst ved Nazarethkirken, som han byggede i ny skikkelse, indviet 1903. Forstander ved Det Danske Missionselskabs Missionsskole fra 1905. Feltpræst ved Københavns Kystfront ved Sikringsstyrken 1914-18. Fra 1921 Formand for Københavns Indre Mission. Medstifter af Kirkeligt Landsforbund af 1911 og Redaktør af Forbundets Blad. Har udgivet en Række Bibelforklaringer, opbyggelige Skrifter. Deltaget i sin Tids Kirkepolitik aktivt og været Medlem af det kirkepolitiske Udvalg. Har foretaget talløse Prædiken-, Indsamlings- og Agitationsrejser rundt i Danmark og deltaget i nordiske Kirkemøder og det lutherske Verdenskonvent som et af de kendte Navne. Har beskæftiget sig meget indgaaende med Martin Luthers Skrifter, oversat en Del. Var desuden en Kender af det Ny Testamentes Fortolkning. Har siddet i talrige kirkelige Bestyrelser som Repræsentant for Indre Mission og konservative lutherske Kirkeinteresser. Ved sit aandelige Arbejde ud fra sit Sommerhus paa Solrød Strand ("Fyrrestuen", bygget i 1915) lagde han indirekte Grunden til det Arbejde, som efter hans død førte til Opførelsen af den første Strandkirke i Danmark paa Solrød Strand, ved Køge Bugt.

Han var dybt præget af sit Barndomshjem, der hørte til 1. slægtled i indre Missions Vækkelse i Danmark. Gennem Hustruen var der en dyb Forbindelse til samme Vækkelse i Sdr. Bjert og Brødremenigheden i Christiansfeld. Har foretaget flere Rejser til Udlandet. Har boet som gift 3 steder i København: Ravnsborggade 6, Kroghsgade 5 og 1, det sidste sted i c. 40 Aar. Var hele sit Liv Præst, uden at skifte, ved Nazarethkirken (se ovenfor). Døde pludseligt (Forkalkning og Blødning i den lille Hjerne). Blev fulgt til Graven af Repræsentanter for den danske Kirkeledelse foruden af de fleste ledende Personer i Indre- og Ydre Mission, elsket i sit Sogn som faa Præster. En udpræget og enestaaende Personlighed. Artikler i Dagspressen, i flere Bøger om hans Tids Kirkehistorie, f. Ex. Inge Olrik: Den Standende Strid - 1945, Nyt Nordisk Forlag (Arnold Buch). Se Kraks Blaa Bog m.m.

[Chr. H]"


Vi har flere af de bøger han har skrevet stående.


29/3 2009

LAK, læsesal

Studenterne fra 1884, En samling Biografier. Udarbejdet i anledning af 25-aars jubilæet af Th. Hauch-Fausbøll, Adm. Direktør for Dansk Genealogisk Institut, 1910:


p. 45

Holt, Christen Jensen, f. 28. marts 1866 på Bjerregaard, Taulov, S. af Gaardeier, Indremissionær Jens Hansen H. og Bodil Christensen. St. Fredericia, 14. juni 89 cand. theol., Manuduktør, 20. jan. 91 2. ord. Kateket St. Johannes Kirke Kbh., 1. Nov. 00 Sognepræst Nazarethkirke Kbh, ved dens Udskillese fra St. Johannes Sogn, 1. Sept. 05 tillige Forstander for det danske Missionsselskabs Skole, Medlem af Bestyrelsen for Kirkelig Forening for indre Mission i Kbh. og flere andre kirkelige Virksomheder, har skr. Nogle Opbyggelsesskrifter og Forklaringer til enkelte Dele af Skriften; g. 4. Juni 91 i S. Bjært m. Sophie Christine Lind, f. 17. feb. 67 i Skartved sst., D. af Gaardeier Chr. Nissen L. og Mette Joh. Hugger.
Paul Nedergaard, Dansk Præste og Sognehisorie 1849 – 1949, 1, Københavns Stift (m. Færøerne, Grønland og Udlandspræster):


p. 583:

Hamborg

7. 6. sept 1921 – 23. april 24: A. F. Holt, fl t Daubjerg-M-S, se Toftlund.p. 80:

2. ordineret kateket (oprettet 12. april 1872)

7. 20. jan 1891 – 1. novbr 1900: C.J. Holt, se sp Nazareth k, Kbhvn.p. 83-85:

Nazareth Kirke

Indviet 8. maj 1904. Sognet udskilt fra Sct. Johannes Sogn 1. nov 1900 Fotograferet


p. 147: Søndagsskole i Kapernaums Kirkens sogn.


p. 276: Om Kirkefondet


p. 280: Om IM i København


P. 296: C. J. Holt formand for IM i København 1921 - 1933


1931 40 aars bryllupsdag.jpg
Christen Jensen Holt.jpg
Fyrrestuen 1932 Pastor C. J. Holt og fru Sophie.jpg
Læs Christen Jensen Holt 1866-1933.RTF
Læs Opslag fra oversigt over Blaa Bog 1910-2010.pdf
Læs Politiets registerblad.jpg