Transkription/oversættelse til nutidig skrift af Sindal Jensens Skifte

Skifteprotokol, original side 272A
Skifteprotokol, original side 272B
Skifteprotokol, original side 273A

Transkription/oversættelse til nutidig skrift af auktionsprotokollen over Sindal Jensens ejendele

Auktionsprotokol, original side 140A
Auktionsprotokol, original side 140B