Transkription/oversættelse til nutidig skrift af Ane Iversdatters Skifte

Skifteprotokol, original side 201B
Skifteprotokol, original side 202A
Skifteprotokol, original side 202B
Skifteprotokol, original side 203A
Skifteprotokol, original side 203B